Home / Džemat Čaršija 1

Džemat Čaršija 1

Džemat Čaršija je smješten u samom srcu čaršije, na ulazu u Modriču od Gradačačke strane. Broji oko 350 domaćinstava.

Historija

U gradu Modriča-čaršijskom džematu, prvu džamiju sagradio je defterder Osman efendija, daleke 1630 godine. A prvi pouzdani izvor o postojanju ove džamije je spjev Aga dede (Ali-age) dizdara Doborske tvrđave, koji je ujedno bio i prvi imam ove džamije.
Prvobitno džamija se zvala Bijela džamija. Bila je velika, ograđena zidom sa tri kapije i na svakoj kapiji je bio po jedan bunar. U osmansko-austrijskom ratu između 1683-1716. godine stradala je cijela tadašnja čaršija i izgorjela je Bijela džamija, od koje je ostala samo munara. Na početku devetnaestog stoljeća Osman-kapetan Gradaščević, čiji je mezar u haremu ove džamije, na ruševinama je uz postojeću munaru izgradio novu džamiju i osnovao vakuf za njeno izdržavanje. Budući da je izgrađena u Šić –mahali, džamija se od tog vremena nazivala Šić Osman-begova džamija, kasnije Nova džamija. Danas je u narodu poznata kao Čaršijska džamija.
Protokom vremena džamija je često bila rušena i popravljana. Na osnovu arhivske građe da se vidjeti da je Bijela džamija 1897 godine temeljito rekonstruisana. Dograđena je munara, ograđen harem i obnovljena njena unutrašnjost i spoljašnjost.
Kako bilježi hafiz Muhamed ef. Spužić, od 02.04.1939. godine džamija je nanovo sagrađena, nakon što je od 08.04.1937. godine bila do temelja srušena. Prema njegovom izvještaju džamija je imala vakuf, dućane u čaršiji i zemljište u i izvan grada Modriče.

Poznata je kao Vakuf Muratbegova džamija u novoj čaršiji. Oko džamije je bilo mezarje sa dosta starim nišanima i pločama karakteristične izrade. Od tog harema oduzeto je zemljište za izgradnju . Ostatak prostora pretvoren je u park.
U centru grada bila je Medresa, kako su je Modričani zvali mekteb. Zgrada je nacionalizovana i pretvorena u kino.

1992. godina
U toku agresije na BiH, prvo je iz artiljerijskog oruđa 05.maja 1992. godine teško oštećen minaret, a krajem juna i početkom jula iste godine, džamija je do temelja srušena.

Povratak i ponovna izgradnja
Čaršijska džamija ponovno je sagrađena 2001. godine, a potpuno završena i svečano otvorena 28. 07.2007. godine.
Redovno se pušta pet ezana dnevno, kao i klanja džuma namaz petkom.
Mektebska nastava se odvija dva dana sedmično. U sklopu džamije nalazi se gasulhana i abdesthana, kao i vakufska kuća i harem oko džamije, ukupna površina vakufske zemlje na području džemata je 4528m2.
Ovaj džemat posjeduje i vakufsku zemlju na području džemata Modrički Lug.

Imami

Prvi imam džamije 1630. godine bio je Aga-deda. Od 1896 do 1934 imami ove džamije bili su Mustafa ef. Dubinović i Salih ef. Dubinović, od 1934 do 1946 Hafiz Junuz ef. Grabonjić, od 1946 imami su bili Muhamed ef. Efendić, Nurija ef. Bilajac, Husejn ef. Baltić, Alija ef. Pezerović, Adem ef. Hadžić, Abdurahman ef. Lugavić, Muharem ef. Djedović, Emir ef.Smajlović i Hasib ef. Kovač.

Vakifi

Vakifi u džematu su Džinić Razija i hadžija Abaz Herdić.

Galerija fotografija

Fotografije snimili: Muhamed Isić i Nedžad Berbić.

Vanjski izgled Čaršijske (Šić) džamije

Unutarnji izgled Čaršijske (Šić) džamije

Lokacija