Home / Džemat Islam varoš 1

Džemat Islam varoš 1

Na izlaznom dijelu prema Doboju i Odžaku smješten je džemat Islam varoš. Prije rata je brojao oko 200 domaćinstava.

Historija

Na izlaznom dijelu prema Doboju i Odžaku smješten je džemat Islam varoš. Prije rata je brojao oko 200 domaćinstava. Ovaj džemat je imao džamiju sa drvenom munarom, okovanu limom, dosta debelim zidovima od ćerpića.Tačna godina gradnje ovog objekta se ne zna, ali je vjerovatno od gradskih džamija najmlađa. Poznata je kao Hadžialibegova džamija. U ovom džematu je sagrađena zgrada odbora Islamske zajednice , koja je otvorena pred sami rat. U toku agresije na BiH, bila je porušena. Ponovno je sagrađena 2004. godine.

Povratak i ponovna izgradnja
Nakon obnove džamija je svečano otvorena 18.07.2009. godine.
U sklopu džamije nalazi se gasulhana, abdesthana,vakufska kuća i mektebska učionica. Mektebska nastava se održava dva dana sedmično. Redovno se pušta pet ezana dnevno i klanja džuma namaz petkom. U posjedu vakufa Islam varoš nalazi se ukupno dva mezarja sa ukupnom površinom 14.695 m2,kao i površina od 482 m2 gdje se nalazi džamija.

Imami

Dosadašnji imami bili su Hasan ef. Zukić,Nusret ef. Kujraković, Alija ef. Nurikić i sada imam ove džamije kao i glavni imam medžlisa Islamske zajednice Modriča je Osman ef. Mulahuseinović. Značajan Alim koji je rođen na prostoru ovoga džemata je Muderris Abdulkadir ef. Mahmutović, koji je živio i radio na prostoru Muftijstva Travničkog.

Vakifi

Vakifi u džematu su: Ibro Efendić i Mevlida Maćešić.