Home / Džemat Modrički Lug 1

Džemat Modrički Lug 1

Džemat Modrički Lug se nalazi na lijevoj obali rijeke Bosne, sjevernoj strani Modriče, preko rijeke Bosne na rasrsnici puteva koji vode za Doboj i Odžak (sada pripada novoformiranoj opštini Vukosavlje). Inače ovaj džemat je najmlađi džemat, kao i najmlađa džamija na području Medžlisa Modriča.

Historija

Medžlis Modriča – Džamija u Modričkom Lugu

Prije rata imao je 220 domaćinstava. U mahali Hadžidedići bio je smješten Mekteb koji je dugo vjernicima služio kao jedino mjesto gdje su mogli obaviti svoje vjerske potrebe. Početkom osamdesetih godina mještani su angažovali i pokrenuli akciju za izgradnju džamije. Godine 1983. proklanjala je prelijepa džamija u Modričkom Lugu. Posebno ju je krasila vitka munara sazidana od blokova. U toku rata bila je porušena i ponovo sagrađena 2005. godine.

Povratak i ponovna izgradnja

Redovno se pušta svih pet ezana , kao i klanja džuma namaz petkom. Mektebska nastava se održava dva dana sedmmično. U sklopu džamije ima abdesthana,gasulhana,vakufska kuća,mezarje. Površina zemljišta je 2532 m2. Džamija je u potpunosti završena i svečano otvorena 05.08.2007. godine.

Imami

Dosadašanji imami bili su: Derviš ef. Smajić, Hilmo ef. Perčo i Osman ef. Brkić.
Značajan alim koji je rođen u ovom džematu je Osman ef. Ramić.

Vakifi

Vakifi u džematu: Meho Kurbašić i braća Hadžidedići.