Home / Džemat Tarevci 1

Džemat Tarevci 1

Prije agresije na Bosnu i Herecegovinu u MZ Tarevci živjelo je oko 3100 ljudi u 738 domaćinstava raspoređenih na dva džemata, Donji i Gornji. Također su bile dvije džamije Donja i Gornja. Nakon povratka 1999. godine džemati su ujedinjeni u jedan, a vjerske aktivnosti se odvijaju naizmjenično po principu “prvi put u jednoj džamiji, drugi put u drugoj džamiji” što se pokazalo veoma uspješno.

Donji džemat

Donji džemat je smješten u donjem dijelu Tarevaca, a džamija na zaravni u samom centru. Džemat je brojao oko 600 domaćinstava, i smatrao se jednim od većih i bolje organizovanih džemata.

Historija Donjeg džemata

Donja džamija u Tarevcima sagrađena je polovinom 18. stoljeća. Munara i džamija bile su sagrađene od kamena. Munara je bila tipičnog izgleda i oblika u vrijeme svoje gradnje.
1919. godine Donja džamija je rekonstruisana. Godine 1958. temelji munare su popustili i ona se nagnula. Džematlije su 1963. godine pokrenuli aktivnosti kako bi sagradili novu munaru. Tako je 1965. godine bilo proklanjavanje novosagrađene munare i renovirane džamije.
1991. godine Donja džamija je renovirana, uređeni haremi i ograde te dovršena kuća za stanovanje imama.
Nažalost, u toku agresije na BiH 1992.-1995. Donja džamija u Tarevcima je srušena 17.07.1992. godine.

Proklanjavanje Donje džamije u Tarevcima 1965. godine
Povratak i ponovna izgradnja Donjeg džemata

Povratkom u Tarevce 1999. godine džematlije su pokrenule aktivnosti na ponovnoj izgradnji Donje džamije.
Džamija je sagrađena 2003. godine, a 20.07.2008. godine džamija je svečano proklanjala.
Redovno se uči pet ezana dnevno i klanja džuma namaz petkom.
Mektebska nastava se odvija dva puta sedmično.

U sklopu kompleksa džamije podignut je i spomenik šehidima palim u ratu 1992.-1995. Tu su još i gasulhana, abdesthana, vakufska kuća, mektebska učionica i mezarje.
Vakifi u džematu su: Tri sina Mehić Omera: Mirsad, Zlatko i Samir.

Proklanjavanje Donje džamije u Tarevcima 20.07.2008.

Gornji džemat

Gornji džemat je smješten u gornjem dijelu Tarevaca. Uvijek je bio poznat po složnim i inicijativnim džematlijama. Prije rata džemat je brojao 250 domaćinstava.

Historija Gornjeg džemata

Gornja džamija stotinama godina se nalazila na ovom mjestu – ne tako velika, ali s prelijepom vitkom munarom. Bila je ponos svojih džematlija.
Tokom agresije na BiH džamija je srušena.

Gornja džamija u Tarevcima 4.8.1974. godine
Povratak i ponovna izgradnja Gornjeg džemata

Nakon što je započeo proces povratka 1999. godine odmah se krenulo u proces obnove Gornje džamije u Tarevcima.
Gornja džamije u Tarevcima je među prvim koje su proklanjale u Republici Srpskoj. Džamija je u potpunosti završena i svečano otvorena 20.07.2003.godine.
Redovno se pušta pet ezana i klanja džuma namaz petkom. Mektebska nastava održava se dva puta sedmično. U sklopu džamije nalazi se abdesthana, mezarje, imamska kuća i mekteb.
Vakifi u džematu su: Osmičić Fadila Sedin i Hajrudin(braća).

Gornja džamija u Tarevcima

Imami

Redžo ef Mehanović – Imam u džematu Tarevci

Donji džemat

Dosadašnji imami Donjeg džemata bili su: poznati hafiz Hamdija Muminović rođen 1888., umro 1965. čiji se mezar nalazi u haremu ove džamije, zatim Osman ef.Kujraković, rođen 1921., umro 1981., na službi u Tarevcima bio od 1964. do 1981. godine, takođe se mezar nalazi u haremu džamije, efendija Ibrahim Brkić, Ibrahim ef.Bijelić, hafiz Bego ef.Sendijarević, rođen 1893., umro 1970., mezar je u haremu džamije, Ibrahim ef.Isić rođen 1897., umro 1973. mezar u haremu džamije,Hasan ef.Devedžić ,Ibrahim ef.Brkić i sada Redžo ef.Mehanović.

Gornji džemat

U Gornjem džematu su službovali: Hafiz ef.Bijelić, čiji se mezar nalazi u haremu ove džamije, zatim Hasan ef.Halilbašić, ef.Begić, ef.Bečić, hafiz Kemal ef.Mehić, zatim Muhamed ef.Pekarić, Fahrudin ef.Mujanović, Suvad ef.Pekarić. Sada je imam ove džamije Redžo ef.Mehanović.

Galerija fotografija Donje džamije 1965. – 2014.