Home / O medžlisu

O medžlisu

Medžlis je viša lokalna organizacijska jedinica islamske zajednice koja obuhvata više džemata koji čine jednu cjelinu. Obično se granice jednog medžlisa poklapaju s upravnim granicama jedne općine.

Medžlis Islamske zajednice Modriča je prije rata imao sedam džamija i takođe sedam džemata. Tokom rata sve džamije su uništene-razrušene, a neke u toj mjeri da nisu imale ni temelja, kao što je bio slučaj sa Čaršijskom džamijom u samom centru grada kao i Srednja džamija u Modriči, gdje je na mjestu džamije i okolnog harema oko džamije navučen sloj zemlje u visini oko jednog metra, a nišani – nadgrobna obilježja počupana i poravnata , te je na tom mjestu do početka povratka Bošnjaka-Muslimana bio parking.

Slična situacija bila je i na prostoru džamije Islam varoš u Modriči. Dvije džamije u Tarevcima su teško oštećene, kao i džamija u Jakešu, te Mekteb na Doboru, a džamija u Modričkom Lugu je minirana-razrušena.

Povratkom Bošnjaka na prostore općine Modriča i sadašnje novoformirane općine Vukosavlje (koja je formirana nakon Dejtonskog sporazuma od nekadašnjih modričkih naselja sa većinskim Bošnjačkim stanovništvom Modrički Lug i Jakeš) počela je obnova porušenih i zapuštenih domaćinstava.

Organizacija džemata

Kako je tekao proces povratka Bošnjaka u Modriču i okolna mjesta pristupilo se istovremeno i formiranju nekadašnjih džemata, a nakon toga uslijedilo je i formiranje Medžlisa Islamske zajednice Modriča.
U tome procesu organizacije džemata i medžlisa, nesebičnu podršku i pomoć pružilo nam je Muftijstvo Tuzlansko na čelu sa Muftijom Husein ef. Kavazovićem.

Obnova džamija i drugih islamskih objekata

Povratkom ljudi svojim kućama i na svoja imanja počela je obnova kuća i stanova, a istovremeno počelo se sa čišćenjem zapuštenih i zaraslih harema i mjesta na kojim su se nalazile džamije,turbe i vakufske kuće-imamski stanovi. Medžlis islamske zajednice Modriča je uspio obnoviti svih sedam džamija , četiri vakufske kuće , dok su još dvije kuće za imame u fazi završetka, Mekteb na Doboru, Turbe u gradu Modriča, kao i 4 mektebske učionice i pet objekata gasulhane. Međutim Medžlis islamske zajednice Modriča, već duži niz godina vodi aktivnosti oko vraćanja vakufske imovine u posjed, koja je nacionalizovana. Karakterističen aktivnosti Medžlisa u narednom periodu su izgradnja stambeno-poslovnog objekta u džematu Čaršija-gdje će biti smještene i kancelarije Medžlisa, zatim gradnja tri vakufske kuće u džematima Tarevci, Srednji džemat i Jakeš, izgradnja mektebske učionice u džematu Modrički Lug, izgradnja spomen ploče poginulim borcima-šehidima u haremu kod Srednje džamije, kao i svečano otvaranje džamije Islam varoš , koje je planirano u mjesecu julu 2009. godine. Mektebska nastava na području Medžlisa Modriča odvija se u pet džemata. U 2008. godini prema izvještajima naših Imama ukupno je bilo upisano 157 polaznika , a redovnih 137 polaznika mektebske nastave. To je u odnosu na prošlu godinu znatno manji broj djece. Polaznika vjeronauke u osnovnim školama u prošloj godini bilo je upisanih ukupno 418 , a redovnih učenika je 349.

Predsjednik IO Medžlisa
Ademir ef. Kujraković
Glavni imam
Osman ef. Mulahuseinović
Administracija
Edija Hadžiahmetović
Izvršni odbor:
1. Ademir ef. Kujraković, predsjednik
2. Osman ef. Mulahuseinović, glavni imam
3. Smajić Ibrahim, član
4. Ajkunić Huso, član
5. Džindo Sabina, član
6. Zilić Zuhrudin, član
7. Mehmedović Mirsad, član.
Zaposleni imami:
Osman ef. Mulahuseinović – Islam varoš, Srednji džemat, Čaršija
Redžo ef. Mehanović – Tarevci
Nermin ef. Šabić – Modrički Lug
Ademir ef. Kujraković – JakešVjeronauku u osnovnim školama predaju:
Nermin ef. Šabić
Muallima Ševala Mehanović